Els Orígens

 

Aasara, Associació per a l’ajut del nens del carrer de l’Índia, va néixer l’any 2001, desprès d'entrar en contacte, in situ, amb el projecte endegat a principis dels anys noranta per un grup de persones –dirigides per un sacerdot catòlic indi, però amb una orientació totalment laica, aconfessional–, per ajudar els nens que vivien sols (street children) a l’estació de tren de Thane, prop de la ciutat de Mumbai, i que ja comptava amb centres d’atenció i acollida. Aasara, que prenia el nom de l’organització índia, es va constituir a Barcelona amb la finalitat de donar suport i garantir el necessari creixement i la continuïtat a diversos projectes d’acollida, d’educació, i de sensibilització en matèria de nens del carrer a l’Índia.

Des de Barcelona es va decidir ampliar progressivament l’àmbit d’actuació mitjançant convenis posteriors amb altres contraparts de la mateixa zona geogràfica. Amb els anys la contrapart i projectes inicials van donar pas a nous i especialitzats projectes i contraparts que varen rellevar notòriament l’activitat dels primers temps.

Gra d’Arròs fou constituïda el set de maig del 2007 (i registrada el 8 d’octubre del mateix any) per un grup d’antics alumnes de l’Escola Pia de Sarrià, a Barcelona, comptant amb altres persones del seu entorn, per tal de desenvolupar una activitat solidària conjunta a través d’una ONG. Inicialment es van fer aportacions per recolzar projectes de la mateixa Aasara i, convenientment assessorats, a partir del 2008 es van iniciar els primers projectes a Nicaragua, Equador i Colòmbia. Sempre orientats al món infantil i en col·lectius infantils en clar risc d'exclusió.