Què hem fet l'any 2017?

Gràcies al suport dels socis i donants, l'any passat vam poder augmentar l'aportació pressupostària i el número de projectes destinats a la infància més desfavorida de Mumbai, Medellín, Dakar i Barcelona-Girona. Vols saber tot el que hem fet?

L'any 2017 a PROiNFANTS vam destinar 92.219 € als nostres projectes a Mumbai, Medellín, Dakar i Barcelona-Girona. Això ha significat un 14% més que el 2016. D’aquest total, 82.000€ han correspost a projectes ordinaris i 10.000€ a projectes extraordinaris de l’any.

Balance PROinFANTS 2017

Vam dur a terme 18 projectes en les àrees d’educació, acollida, sanitat i nutrició (15 projectes ordinaris i 3 extraordinaris), que han arribat a 1.200 beneficiaris directes: nens, nenes i adolescents de les grans ciutats.

L'any 2017 vam seguir complint el nostre compromís de seguiment i supervisió dels projectes i de les contraparts. Al març dos membres de la Junta van viatjar a Mumbai per revisar el projectes durant una setmana, i al novembre un altre vocal de la Junta es va desplaçar també a Mumbai per control i auditoria interna.

Al setembre vam tenir una reunió personal i de treball a Barcelona amb el director de la nostra contrapart a Dakar, i al novembre vàrem entrevistar el responsable del projecte de beques a Medellín. També hem realitzat nombroses entrevistes i reunions de treball amb els directors dels tres projectes locals a Barcelona i Girona.

Finalment, al 2017 hem implantat amb èxit un nou model documental de control unificat de projectes i rendició de comptes amb les 9 contraparts i ciutats.

Per 2018 la previsió és mantenir la línia de 80.000€ destinats a projectes vinculats a una renovada política de captació i sensibilització de nous socis, persones i empreses.