Els becaris de l'escola de Thiaroye a dakar han finalitzat el curs

L'alumnat de l'escola de Thiaroye a Dakar, entre ells els 18 nois i noies becats per PROiNFANTS, han finalitzat el curs 2016-2017. Es tracta de 7 alumnes de primaria i 11 de secundaria procedents de famí­lies en situació vulnerable i pocs recursos econòmics a qui les beques els permeten seguir els estudis i tenir així­ un millor futur.

PROINFANTS ha aportat 3.225 euros en aquest programa. Hi treballa des de fa anys en col·laboració amb l'associació local Éducation Solidaire. A més dels programes de beques, també finança la construcció de noves aules a l'escola i el seu equipament, cosa que ha possibilitat augmentar el número d'alumnes al centre.

L'escola de Thiaroye aposta per una educació integral i integradora, que promou la solidaritat i la cohesió social. Així­, els joves del centre i els exalumnes participen als vespres i caps de setmana en grups d'estudi per reforçar el treball a classe, i es fomenta que els més grans ajudin els més petits a fer la feina de l'escola i en la seva formació. Entre les novetats d'aquest curs, s'ha fet un club de música i s'ha donat continuïtat al projecte educatiu durant els mesos d'estiu.

Thiaroye está ubicat a Pikine, un barri d'acollida situat a la perifèria de Dakar que atrau una nombrosa població provinent del camp en busca de noves oportunitats, però els nouvinguts es troben amb un departament amb una urbanització anàrquica, manca d'escoles, serveis sanitaris i altres serveis socials, i un percentatge d'alfabetització de només d'un 10%, molt per sota de la mitjana del paí­s.