Entrevista a Mireia Gil

Mireia Gil: "El col·legi de Thiaroye és un referent al barri"

Primi Vela

Joan A. Pons-Serés (President de PROiNFANTS) i Mireia Gil (Tècnica de projectes de la F. Educació Solidària)

Al col·legi Thiaroye de Dakar, gestionat per Éducation Solidaire, hi van infants i joves que no poden entrar a escoles públiques per falta de places o que no poden pagar-se l'ensenyament privat. Des de l'any 2012 PROiNFANTS col·labora finançant un programa de beques i obres d'adequació i construcció d'aules. Mireia Gil, la tècnica del projecte, explica com el centre s'ha convertit en un referent al barri, implicant les famílies, joves i veïns.

Qué representa el col·legi Thiaroye per al barri?

Al col·legi hi ha 234 alumnes a l' edifici de secundària i batxillerat i 412 al de primària. S'espera que als propers anys pugui arribar als 1.000 alumnes en total, una xifra que seria de gran impacte al barri, on manquen moltes oportunitats d'educació i laborals.

Com va sorgir el projecte i com ha evolucionat?

El projecte es va iniciar com "escola de base" per a aquells infants que havien quedat exclosos del sistema educatiu. Al cap d'un temps, el projecte es va convertir en centre de Primària ordinari davant de la gran demanda d'alumnes que tenien l'edat corresponent i que no podien entrar a l'escola pública o d'altres privades del barri perquè no hi havia places.

Després, quan aquells alumnes que van entrar al col·legi van arribar al final del cicle de primària i havien de començar secundària es va a tornar a repetir el problema, i per això es va decidir adaptar la meitat de l'edifici per a secundària. L'edifici necessitava ampliar aules i vàrem comptar amb la col·laboració de PROiNFANTS, que va ser essencial.

L'any següent PROiNFANTS va col·laborar amb l'adequació del pati, que cada any en l’estació de pluges s'inundava. Els nens no podien sortir al pati per jugar i les aigües estancades eren un focus de possibles plagues i malalties.

Quina és la col·laboració actual de PROiNFANTS?

Ens vam trobar que cada cop hi havia més famílies del barri que volien escolaritzar els seus fills al centre però no disposàvem de places, i per això l'any 2010 sorgeix la idea de construir un edifici annex per fer secundària. PROiNFANTS col·labora primer en la construcció d'una aula i en els equipaments, i actualment dona suport a la tercera fase, en la construcció de 6 aules més.

Com són les beques que finança PROiNFANTS?

Les beques cobreixen tots els costos d'escolarització incloent-hi els sous del professorat, el material a l'aula, el seguiment pedagògic de l'alumnat i les activitats i sortides. Les beques han permès a molts alumnes (en especial les noies) continuar amb els seus estudis, i sòn un suport per a les famílies, amb moltes dificultats econòmiques.

Quin ha estat l'impacte col·legi al barri?

L'evolució del centre ha estat impressionant per al barri i també per a l'educació. El seu impacte ha estat molt gran, i va més enllà de les classes lectives: activitats en el lleure, festes de la família, espai de reforç escolar, associació de joves del barri... Es pot dir que actualment és un referent al barri i que ha anat sembrant una llavor d'acollida, de qualitat i de confiança entre les famílies, veïns, infants i joves.

Com és la teva experiència al centre?

Jo vaig entrar al centre com a voluntària, donant suport a infants amb dificultats a l'aula i fent classes de castellà a secundària. Quan veus que els alumnes ja estan a secundària, batxillerat o fins i tot a la universitat és quan valores realment el treball del dia a dia del professorat, de l'Association Éducation Solidaire i de tots els agents implicats. Poder encaminar a infants i joves cap un futur més pròsper i amb un arrelament al país és clau a tot arreu.Pikine, una ciutat d'acollida assetjada per l'aigua

Situada als afores de Dakar, Pikine és una mena de porta d'entrada a Dakar. La seva població ha crescut exponencialment els darrers 30 anys, fins arribar ara als 1,5 milions d'habitants, com a conseqüència de la migració del camp a la ciutat en busca d'una oportunitat millor. Aquest creixement s'ha fet sense cap mena de planificació urbanística ni de serveis, provocant una important manca d'escoles i centres de formació per als joves, així com d'altres serveis bàsics com els sanitaris. Cada any, de juny a setembre, en època de pluges, la ciutat (per l'orografia, i el creixement desordenat) s'inunda, i això agreuja els problemes de salut, la mobilitat i la misèria dels seus habitants.