Entrevista a Raúl Lerones (Barcelona, Novembre 2017)

Director del Centre obert

Director del Centre obert

El President de PROINFANTS i l’equip educatiu del centre

“Si millorem el benestar emocional dels nens i nenes, millorarem la seva major atenció, concentració i, sobretot, la seva motivació a l’escola”

Enguany PROiNFANTS inicia una nova col·laboració a Barcelona amb la Fundació Magone, finançant un projecte pioner d’educació emocional al centre obert Martí Codolar d’Horta, amb infants i joves en risc d’exclusió social. Raúl Lerones, que comparteix la direcció de la Fundació Magone i de Plataforma d’Educació Social Martí-Codolar (que pertany a la congregació Salesiana), ens explica la importància de treballar les emocions.

Qui són els beneficiaris de la Plataforma Martí-Codolar?

La plataforma Martí-Codolar està ubicada al Districte Horta-Guinardó de Barcelona, i treballa preferentment als barris de La Clota, El Carmel, Teixonera, Montbau i Horta.

La majoria de les persones que atenem al centre estan en situació de risc social o ja excloses socialment. Des de mares maltractades amb nadons, passant per infants, adolescents i joves, fins a població adulta derivada de Serveis Socials amb atur estructural. Per tant, podem dir que el nivell socioeconòmic és baix o molt baix.


Per què podem dir que el projecte d’educació emocional és pioner a la ciutat de Barcelona?

Crec que som l’únic Centre Obert de Barcelona ciutat, i m’atreviria a dir de Catalunya, que gràcies a PROiNFANTS, té un finançament per tot el curs per dur a terme aquest model psicològic; de fet la pròpia administració, on ja ha estat presentat el projecte, vol estar molt pendent dels resultats obtinguts a nivell de prevenció.

El nostre model aposta per imbricara la marxa ordinària educativa l’ajut psicòlogic. Aquest model vol oferir l’ajut psicològic des de la pròpia entitat en coordinació externa amb la Xarxa Mental de Salut Pública.


Per què es necessari aquest treball en educació emocional?

En el Centre es detecten molts casos de nens i nenes amb depressió, angoixes que perduren massa en el temps, traumes, pors, neurosis infantils, brots psicòtics, etc. I és vital la prevenció, per tal de no cronificar els diferents trastorns.


Com es treballarà el projecte?

Hem escollit 30 infants i joves amb els que es treballarà en diferents línees d’acció. Al centre obert es realitzaran tallers quinzenals perquè els nens i nenes aprenguin a gestionar les seves emocions. Quan l’equip educatiu detecti un cas on la resposta educativa és insuficient, es derivarà a l’especialista en desordre emocional. També hi haurà un treball amb famílies, un seguiment dels casos, i una supervisió del mateix equip educatiu del centre obert, perquè estan sotmesos a molta pressió i sovint aflora angoixa i culpabilitat.


El projecte pot ajudar a millorar la integració escolar als infants i joves?

És evident que en tot projecte educatiu individualitzat es treballen les competències personals, les bàsiques i les tècniques. Si millorem les seves competències personals (que estan molt desordenades per motius obvis) millorarem les seves competències bàsiques i tècniques. És a dir, si aconseguim minimitzar el malestar psíquic present en molts infants i joves,millorarem el seu benestar emocional i, per tant, la seva maduresa personal. Això es reflectirà en una major atenció, concentració i, sobretot, la seva motivació a l’escola.