Projectes actuals

ACOLLIDA I ALLOTJAMENT

<Centre de dia per a nens i nenes de la barriada de l’Alto de la Virgen a Medellín (COLÒMBIA)>
<Residència permanent per a nens a l’àrea de Gorai, a la perifèria de Mumbai (ÍNDIA)>
<Projecte de suport integral a fills i filles de mares solteres o vídues de diversos slums de Mumbai (ÍNDIA)>

EDUCACIÓ

<Projecte de construcció d'un centre de preescolar al barri de Sam-Sam, Dakar (SENEGAL)>
<Taller de costura per a adolescents de l’slum de Dindoshi, Mumbai (ÍNDIA)>
<Programa de beques de batxillerat per a adolescents de l’slum de Jogeshwari, Mumbai (ÍNDIA). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT>
<Beques de batxillerat i universitat per a adolescents de la barriada de l’Alto de la Virgen a Medellín (COLÒMBIA)>
<Beques per a alumnes de secundària del col·legi de Thiaroye, Dakar (SENEGAL)>
<Continuïtat en la construcció d’obra civil de la tercera fase del col·legi de Thiaroye, Dakar (SENEGAL). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT>
<Programa de reforç escolar "Estrellitas al Futuro" a la barriada del Alto de la Virgen, Medellín (COLÒMBIA)>
<Programa de beques per a infants de 3 a 9 anys amb necessitats educatives especials a Salt (GIRONA).>
<Programa d’educació emocional personalitzada al centre obert Martí-Codolar del barri d’Horta (BARCELONA).>

NUTRICIÓ

<Programa de nutrició, combinat amb la promoció de la escolarització, a l’slum de Ganeshnagar, Mumbai (ÍNDIA)>
<Programa trianual 2014-2016 de nutrició infantil per a bebè de menys de 3 anys a Ciutat Meridiana - Nou Barris (BARCELONA). ACABAT SATISFACTÒRIAMIENT>
<Programa de nutrició infantil per a infants de 3 a 12 anys al Casal d’estiu de Ciutat Meridiana- Nou Barris (BARCELONA). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT>

ATENCIÓ SANITÀRIA I A NENS AMB DISCAPACITAT

<Projecte de cirugia especialitzada per a nens i nenes de països en vies de desenvolupament a l’Hospital infantil de Sant Joan de Déu de (BARCELONA)>
<Projecte de rehabilitació de nens i nenes discapacitats físics i psíquics dels slums d’Andheri East, Mumbai (ÍNDIA)>
<Projecte de cirugia individual reconstructiva amb nens i nenes amb discapacitat física i psíquica dels slums d’Andheri East (ÍNDIA). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT>
<Ambulatori mèdic a l’slum de Dindoshi, Mumbai (ÍNDIA)>
<Projecte “Ambulatori mòbil”. Ambulància d’assistència sanitària als slums de Mira Road, Mumbai (ÍNDIA)>

 

Projecte de construcció d’un centre de preescolar al barri de Sam-Sam, Dakar (SENEGAL).
PROiNFANTS ha engegat al curs 2019 un nou projecte per construir una escola infantil per a nens i nenes de 3 a 6 anys del barri de Sam-Sam 3, una de les zones més pobres de l’extraradi de la capital de Senegal. Al nou centre hi accediran 180 nens i nenes procedents de famílies vulnerables, n’hi ha molts que es passen el dia al carrer. El projecte, també inclou formació i servei d’acompanyament a les mares, per fomentar la seva autonomia econòmica, ja que les dones tenen més dificultats per accedir als estudis i trobar feina.

<< Pujar

Centre de dia per a nens i nenes de la barriada de l’Alto de la Virgen a Medellín (COLÒMBIA).
En aquest centre de dia situat a l’assentament urbà Alto de la Virgen de la perifèria de Medellín-Colòmbia, PROiNFANTS acull diàriament prop de 50 nens i nenes de 3 a 8 anys, per allotjar-los i mantenir-los durant el dia, impartint-los una formació transitòria per accedir a l’escola pública. El centre està gestionat per la nostra contrapart, la Fundación Educativa Calasanz, que actua com a Obra Social de l’Escola Pia, en col·laboració amb l’associació de pares i voluntaris Alma Atá , dirigint i actuant en aquest conflictiu assentament irregular, també denominat “de desplazados” per la migració forçosa a causa de la guerrilla.

<< Pujar

Residència permanent per a nens a l’àrea de Gorai, a la perifèria de Mumbai (ÍNDIA).
PROiNFANTS promou, manté i finança la residència permanent Dilkhush, gestionada per les Sisters of Charity of St. Anne, amb una capacitat de 50 nens entre els 6 i els 16 anys, que allotja les 24 hores aquest col·lectiu infantil, majoritàriament orfes. Aquest centre, situat en un lloc molt tranquil, està prop de l’escola concertada Saint Joseph, on els beneficiaris van diàriament a seguir la seva formació regular. PROiNFANTS finança íntegrament l’estada, alimentació, vestit, educació i material escolar dels nois, que així troben una “llar” on residir. Són nens abandonats, originalment street children que en el seu moment malvivien en les plataformes ferroviàries, o que venen de famílies profundament desestructurades, molt per sota del llindar de la pobresa, dels immensos slums del cinturó perifèric de Mumbai.

<< Pujar

Projecte de suport integral a fills i filles de mares solteres o vídues de diversos slums de Mumbai (ÍNDIA).
Gràcies a l’alta especialització de la nostra contrapart Ashadeep, PROiNFANTS ha pogut significar-se també en l’atenció preferent de gènere, a través del projecte d’acollida integral a un grup de fills i, majoritàriament, filles de mares solteres o vídues. Las dones d’aquesta condició en les barriades d’Andheri East a Mumbai no estan solament aïllades, sinó que sovint estan repudiades socialment. Aquest projecte acull, vesteix, alimenta i finança l’educació dels seus fills i filles, de manera que les mares poden contribuir, mitjançant la seva dedicació laboral, al manteniment de la seva “llar”. Aquest projecte creat inicialment  com homenatge “In memoriam”  a la nostra col·laboradora  Maria Lluïsa Farré, i acabat al 2015, serà finançat i consolidat per PROiNFANTS a partir del 2016.  (Veure: Un exemple de fons commemoratiu ).

<< Pujar

Taller de costura per a adolescents de l’slum de Dindoshi, Mumbai (ÍNDIA).
De la mà de la contrapart de PROiNFANTS, Ashadeep Association, financem una experiència professional per a 30 noies adolescents, del mateix slum de Dindoshi, a Mumbai, que, cinc matins o tardes a la setmana, van a rebre un curs bàsic de formació professional en tall i confecció. En una sala del centre de dia s’han col·locat 15 màquines de cosir manuals i tot el material necessari per impartir-los una formació, un cop acabada la seva escolarització bàsica, i així qualificar-les per optar a un ofici i assolir una certa sostenibilitat en el seu propi barri.

<< Pujar

Programa de beques de batxillerat per a adolescents de l’slum de Jogeshwari, Mumbai (ÍNDIA). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT.
En col·laboració amb la contrapart Macarism Group, PROiNFANTS beca dos grups de nois i noies adolescents, sense cap poder adquisitiu, de l’slum de Jogeshwari, a Mumbai. Després de l’educació obligatòria, les nostres beques cobreixen les despeses de la matrícula, l’equipament, els menjars i el desplaçament en el tram d’escolarització voluntària que, en escoles concertades, els permet obtenir el batxillerat; altrament es veurien obligats a buscar tota mena d’oficis per subsistir en els slums.

<< Pujar

Beques de batxillerat i universitat per a adolescents de la barriada de l’Alto de la Virgen a Medellín (COLÒMBIA).
Aquest projecte, que porta el nom de “Becas para un futuro mejor”, té com a objectiu assegurar que els nens i nenes becats, procedents del mateix Alto de la Virgen, completin el batxillerat i s’incorporin a fer estudis superiors (de tecnologia o de professionalització), evitant les “desercions escolars” freqüents en aquest entorn. Als deu estudiants receptors de la beca se’ls subvencionen els estudis i la manutenció. Està gestionat per la Fundación Educativa Calasanz, contrapart de PROiNFANTS.

<< Pujar

Beques per a alumnes de secundària del col·legi de Thiaroye, Dakar (SENEGAL).
De la mà d’Éducation Solidaire, la nostra contrapart al Senegal, aquest és un programa de beques de secundària per a uns quaranta alumnes del col·legi situat a la barriada de Thiaroye, als afores de Dakar. Es tracta d’un barri suburbial "d’al·luvió", especialment degradat i mancat de qualsevol infraestructura educativa pública. L’import de la beca, cofinançada per PROiNFANTS, inclou matrícula, llibres, material escolar complet i uniformes.

<< Pujar

Continuïtat en la construcció d’obra civil de la tercera fase del col·legi de Thiaroye, Dakar (SENEGAL). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT
PROiNFANTS des del 2010 està contribuint a finançar l'ampliació del col·legi, aquest 2018 finalitzarà el projecte amb la construcció d’un tercer bloc on hi haurà 8 aules més de secundària i 6 de batxillerat. Està previst que l’obra es completi al 2019.

 

 

<< Pujar

Programa de reforç escolar "Estrellitas al Futuro" a la barriada del Alto de la Virgen, Medellín (COLÒMBIA).
L’any 2017, PROINFANTS amplia la seva participació en el projecte de suport per a la continuïtat educativa, cofinançant-lo majoritàriament amb la seva contrapart "Fundación Educativa Calasanz" de Medellín. Aquest projecte va dirigit a 34 nens/es i joves de l’escola pública; 15 de primària i 19 de batxillerat.
Aquest col·lectiu prové íntegrament de l’assentament irregular de l’"Alto de la Virgen", barriada extrema de la Comuna 13 de Medellín, i ha estat seleccionada per la nostra contrapart entre els alumnes de l’antic centre de dia, que durant 8 anys hem cofinançat, per a proporcionar-los un programa especial de reforç, monitoratge i acompanyament personal regular que, un grup de voluntaris qualificats, els hi impartiran setmanalment al col·legi Calasanz al peu de la Comuna.
Aquest projecte també preveu activitats de grup de suport amb els seus familiars més propers, visites ocasionals a centres culturals i la participació en actes d’interès col·lectiu.
L’objectiu del programa "estrellitas al futuro" és múltiple: evitar que els alumnes abandonin l’escola pública, un fet molt corrent en aquesta zona, esmenar les seves carències i motivar i vincular el grup per tal que acabin el seu cicle educatiu i puguin aspirar al següent programa de PROINFANTS de formació professional o universitària: "becas para un futuro mejor".
Tres cops a l’any s’efectua una valoració acadèmica dels participants i a final de curs es fa un informe individual per avaluar la continuïtat de cada alumne en el projecte.

<< Pujar

Programa de beques per a infants de 3 a 9 anys amb necessitats educatives especials a Salt (GIRONA).

En col·laboració amb la Fundació Servei Solidari, PROiNFANTS beca a l’Escola Pia de Salt, des de 2017, 8 infants de 3 a 9 anys en situació de vulnerabilitat, que no poden fer front a la quota escolar, o amb problemes d’aprenentatge. Des de 2013 la nostra contrapart té al seu càrrec els barracons existents a la perifèria de Salt per a responsabilitzar-se del parvulari i l’educació primària amb un projecte innovador i compromès que fomenta la interculturalitat i treballa per reduir la segregació escolar entre els alumnes autòctons i els immigrats. Actualment se’n beneficien 85 famílies.

<< Pujar

Programa d'educació emocional personalitzada al centre obert Martí-Codolar del barri d’Horta (BARCELONA).

De la mà de la Fundació Magone, PROiNFANTS finança, des de 2017, un projecte pioner d’educació emocional personalitzada al centre obert Martí-Codolar, al barri barceloní d’Horta. Destinat a 30 nens, nenes i adolescents de 5 a 18 anys, el programa ofereix tallers i acompanyament psicològic personalitzat a alumnes que presenten conductes de desmotivació i fracàs escolar, agressivitat o de risc d’autolesionar-se. Es treballa tant amb els nens/es i adolescents com amb les seves famílies i amb els educadors/es, en la detecció i diagnòstic de la situació, la prevenció i el tractament.

<< Pujar

Programa de nutrició, combinat amb la promoció de la escolarització, a l’slum de Ganeshnagar, Mumbai (ÍNDIA).
En una experiència pionera, la nostra contrapart, Sisters of Charity of St. Anne, està portant a terme, gràcies a la contribució de PROiNFANTS, un projecte de promoció de l’educació i escolarització a l’entrada de l’immens slum de Ganeshnagar, a Mumbai. Allí, a les 8 de cada matí, 100 nens i nenes de 6 a 14 anys van a la nostra cabina a recollir una ració alimentària diària –consistent en 150 ml. de llet, dos ous i un sac d’arròs–, a canvi que les seves famílies es comprometin a portar-los a l’escola pública, certificant-ho amb una firma diària, acreditativa de la presència escolar, en la cartilla anual que els proporcionem.

<< Pujar

Programa trianual 2014-2016 de nutrició infantil per a bebè de menys de 3 anys a Ciutat Meridiana (Nou Barris) - BARCELONA. ACABAT SATISFACTÒRIAMENT.
El projecte trianual de nutrició infantil es dóna per finalitzat perquè la nostra contrapart Petit Sol considera que, per part de l’Administració local i d’altres entitats col·laboradores, s’han adequat suficientment els suports necessaris per a aquest col·lectiu i segment d’edat i per tant, ja rebrà l’atenció que li cal.

 

 

 

 

<< Pujar

Programa de nutrició infantil per a infants de 3 a 12 anys al Casal d’estiu de Ciutat Meridiana- Nou Barris (BARCELONA). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT.
PROiNFANTS ha ampliat al 2015 la seva contribució en projectes de nutrició infantil al mateix districte de Barcelona, amb motiu del Casal d’estiu que cada any al mes d’agost promou la nostra contrapart l’Associació La Indomable. Amb el nostre cofinançament el Casal dóna suport alimentari complet diàriament a 45 nens i nenes que hi assisteixen, amb un programa d’activitats formatives i lúdiques dirigit a col·lectius molt desfavorits i en exclusió del barri.

<< Pujar

Projecte de cirugia especialitzada per a nens i nenes de països en vies de desenvolupament a l’Hospital infantil de Sant Joan de Déu (BARCELONA).
PROiNFANTS inicia l’any 2020 un acord de col·laboració amb l’ Hospital matern- infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es tracta d’un programa sanitari de cirugia especialitzada que beneficiarà a un nen o nena provinent d’un país en via de desenvolupament, i que permetrà resoldre una malaltia greu curable i no accessible, per manca de recursos econòmics.

El comitè mèdic del programa accepta el cas de l’infant que ha estat proposat des del seu país d’origen, i realitza els tràmits i la logística perquè el pacient vingui a Barcelona. Un cop a l’Hospital Sant Joan de Déu, se li proporcionen les proves mèdiques, cirugia necessàries i les cures de recuperació, retornant ja recuperat/da al seu país natal. PROiNFANTS cofinança una part molt rellevant del cost del projecte.

<< Pujar

Projecte de rehabilitació de nens i nenes discapacitats físics i psíquics dels slums d’Andheri East, Mumbai (ÍNDIA).
PROiNFANTS també ha abordat el problema de la pobresa infantil, donant suport a un projecte singular d’atenció a nens i adolescents en situació de forta dependència per la seva minusvalidesa, pertanyents a grups marcats per la misèria estructural de diversos slums de Mumbai. La nostra contrapart executora, Mumbai Cheshire Home, és una experta organització índia de proximitat altament especialitzada, que en les seves instal·lacions els proporciona setmanalment sessions de fisioteràpia i rehabilitació funcional, així com classes de reforç escolar adequades a les seves capacitats. També promou reunions reduïdes de treball comunitari amb les famílies, que així intercanvien experiències personals i reben formació col·lectiva segons les diverses dependències.

Ocasionalment, PROiNFANTS es fa càrrec d’intervencions quirúrgiques específiques. El 2014 es va dur a terme una cirurgia reconstructiva, amb excel·lents resultats, per rehabilitar funcionalment un nen de 4 anys, de l’slum de Jogeshwari (W), amb una paràlisi cerebral amb hemiplegia esquerra de naixement que l’havia incapacitat per moure’s i utilitzar el braç esquerre.

<< Pujar

Projecte de cirugia individual reconstructiva amb nens i nenes amb discapacitat física i psíquica dels slums d’Andheri East (ÍNDIA). ACABAT SATISFACTÒRIAMENT.
De la mà de la mateixa contrapart a Mumbai, PROiNFANTS ha iniciat  a l’any 2015 un projecte sanitari infantil individualitzat,  tot donant suport integral a quatre intervencions quirúrgiques que preveuen resoldre deficiències funcionals greus de nens i nenes en situació de forta dependència per la seva minusvalidesa, no solucionable pels tractaments de fisioteràpia i rehabilitació funcional ordinaris que Mumbai Cheshire Home, duu a terme amb el projecte anterior. Es tracta de desbloquejar a través de la cirugia, atròfies musculars i articulars, que poden millorar la mobilitat i qualitat de vida  dels infants. Degut als positius resultats obtinguts el primer any, PROiNFANTS donarà continuïtat a aquest projecte incorporant nous grups de beneficiaris a l’any 2016 i successius. 

  

<< Pujar

Ambulatori mèdic a l’slum de Dindoshi, Mumbai (ÍNDIA).
PROiNFANTS també dóna testimoni del seu interès en la recuperació infantil als slums de Mumbai amb la seva aportació a un programa sanitari gratuït. La nostra contrapart Ashadeep ha instal·lat, amb la nostra contribució, i el reforça cada any, un servei d’atenció infantil i adulta per als habitants propers al seu centre de dia a l’slum de Dindoshi. Allà, un petit equip mèdic, format per un doctor contractat a aquest efecte i una assistent social, atén tot tipus d’infeccions i malalties ordinàries derivades de la falta d’higiene i de la malnutrició, entre altres causes, proporcionant medicines, de forma gratuïta, als beneficiaris.

<< Pujar

Projecte “Ambulatori mòbil”. Ambulància d’assistència sanitària als slums de Mira Road, Mumbai (ÍNDIA).
Dos professionals de la salut, una infermera i una assistenta, recorren diàriament, amb una camioneta medicalitzada, diversos slums de l’àrea de Mira Road per tal d’assistir aquests col·lectius oblidats i prevenir el màxim de malalties, conscienciant els seus residents sobre aspectes elementals de salut. Es tracta d’assentaments absolutament precaris i marginals, amb condicions sanitàries totalment inexistents. Es proporciona assistència immediata a les persones amb problemes primaris de salut (infeccions, diarrees, ferides, etc.) –o bé es mira de traslladar-les a un centre hospitalari si la situació ho requereix–, subministrant medicaments gratuïts i també impartint coneixements sobre salut, higiene i prevenció. Aquest projecte és a càrrec de la nostra contrapart Sisters of Charity of St. Anne.

<< Pujar