Què fem?

 

PROiNFANTS desenvolupa la seva activitat principal promovent, finançant i supervisant projectes dirigits a infants i adolescents en risc d'exclusió, d’entorns desfavorits i amb alts nivells de pobresa. Aquests projectes tenen per objectiu satisfer les seves necessitats personals i de desenvolupament, conscienciar-los dels seus drets i, en general, proporcionar-los tant un millor present com unes més sòlides perspectives de futur.

Aquests projectes s’emmarquen en diversos àmbits que molts cops es combinen dins d’una mateixa actuació:

 • Acollida i allotjament, ja sigui en centres de dia o en residències permanents.
 • Educació, des d’alfabetització o classes de reforç fins a capacitacions especialitzades o beques.
 • Nutrició, sovint lligada a altres accions.
 • Atenció sanitària, tant de caràcter general –en establiments fixos o centres mòbils– com específica per a infants amb discapacitat.

PROiNFANTS també duu a terme a Barcelona, dins dels seus objectius, altres activitats encaminades a sensibilitzar i conscienciar la societat local, apropant-la a la realitat dels infants dels quals té cura, a les especials característiques de l’entorn en que viuen i als problemes socials que afecten el seu desenvolupament. Aquesta difusió –mitjançant la participació en fires, actes socials, xerrades, presència en mitjans de comunicació o, cada cop més, interaccions dins les xarxes socials–, sovint es combina amb la divulgació dels propis projectes i s’utilitza com a vehicle per a la captació de fons.

Actualment hi ha projectes en marxa: a la rodalia de Mumbai (Índia), a Medellín (Colòmbia), a la perifèria de Dakar (Senegal) i al barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris, de Barcelona.

                          Veure Projectes actuals            Veure Actuacions anteriors

ALGUNS ELEMENTS DIFERENCIADORS I CARACTERÍSTICS DE PROiNFANTS:

> PROiNFANTS aposta per organitzacions de proximitat, locals de cada indret, i manté una relació estreta amb totes les seves contraparts, dins d’un model de cooperació internacional respectuós amb la cultura, els costums, les llengües, les tradicions i les religions dels llocs on actua. La pràctica totalitat del personal de les seves contraparts que executa els projectes és autòcton. Així es facilita l’apoderament de les organitzacions locals, la seva autosostenibilitat i es garanteix la identitat cultural amb els nens i nenes beneficiaris.

> PROiNFANTS, per altra banda, fa un seguiment personal, presencial i regular de tots els projectes en curs, mantenint una relació directa amb les contraparts, amb tot el seu personal i amb els beneficiaris.

> PROiNFANTS para esment en contenir les seves despeses d’estructura dins de límits raonables per a un bon funcionament. Els desplaçaments als països on opera són coberts individualment pels membres de la junta directiva que els realitzen. És a dir, es tracta d’aplicar als projectes la majoria de les aportacions econòmiques rebudes.

> PROiNFANTS realitza una auditoria anual dels seus comptes i la presenta a la federació d’ONG de Catalunya –actualment Lafede.cat (organitzacions per a la justícia global)–, publica cada any una memòria económicocomptable de les seves activitats amb l’objectiu de garantir la màxima transparència de cara als seus donants i, com a associació declarada d’Utilitat Pública (*), presenta els seus comptes i la auditoria al Servei de la Generalitat responsable d’Associacions i Fundacions.

(*) La declaració d'Utilitat Pública comporta beneficis fiscals derivats de la legislació vigent per a les aportacions.

LES NOSTRES CONTRAPARTS

A l’Índia (Mumbai)

SISTERS OF CHARITY OF ST. ANNE

La Comunitat de les Sisters of Charity of St. Anne, “Ankur Children’s Home” (Mira Road East) és una de les 57 comunitats que la Congregació té a l’Índia, i forma part de les prop de 300 que hi ha repartides per tot el món. Les Germanes de la Caritat de Santa Anna es dediquen a l'assistència a malalts, l'educació, el treball social o altres necessitats específiques; treballen especialment a països en vies de desenvolupament. Presents a l’Índia des de 1951, és el 1997 quan s’inaugura Ankur, centre modèlic situat a Thane, a la perifèria de Mumbai. Aquesta residència acull més de 200 nenes del carrer, la majoria òrfenes, sense distinció de religió, casta, comunitat o color, proporcionant-los educació, atenció mèdica i tot el que cal per al seu desenvolupament integral. Les Sisters of Charity d’Ankur, a més de portar la residència, també actuen en educació d’adults, programes d’alimentació, atenció sanitària, etcètera.

És contrapart nostra des del 2008. Actuacions amb les Sisters of Charity of St. Anne:

 • Programa de nutrició, combinat amb la promoció de l’escolarització, a l’slum de Ganeshnagar (Projecte actual).
 • Entrega d’un vehicle 4x4 destinat a emergències sanitàries i altres necessitats de trasllat salvant les deficiències del transport públic en aquestes zones (2009).
 • Programa diari de reforçament escolar, amb sis professors/es,  per a les nenes d’Ankur (2009-2012).
 • Cobertura de les despeses d’uniformes, d’equipament escolar i de trasllat des del centre a les diverses escoles, per a totes les nenes d’Ankur (2009-2012).
 • Seguint el model d’Ankur, el juny de 2010 Aasara va col·laborar per inaugurar la residència masculina Dilkhush a la població costera de Gorai, perifèria de Mumbai, i en subvenciona íntegrament les despeses d'educació i manteniment (Projecte actual).
 • Ambulatori mòbil per a atenció sanitària als slums de Mira Road (Projecte actual).

MACARISM GROUP

El nom d’aquesta organització, “macarism”, té, en anglès, el significat de “l’atribució de felicitat a algú a través de la lloança”, de “filosofia on la pròpia satisfacció prové d’inspirar alegria en els altres” o, com ells mateixos ho simplifiquen, de “la felicitat que dóna l’alegria dels altres”. El seu líder i fundador és el Dr. Macario Fernandes, reconegut pel Govern Central Indi com a Overseas Citizen of India (OCI) degut als seus orígens, tot i ser ciutadà canadenc. Es tracta d’un professional amb amplíssima experiència, que ha exercit a Àsia, Amèrica, Europa, Aràbia i Àfrica, tant en el món empresarial com en institucions acadèmiques, i que ha decidit establir-se a Mumbai per dedicar el seu temps a contribuir al benestar dels més desfavorits.

És contrapart nostra des del 2009. Actuacions amb Macarism Group:

 • Doble programa de beques de batxillerat per a adolescents de l’slum de Jogueshwari (Projecte actual).

ASHADEEP ASSOCIATION

Ashadeep Association és un organització caritativa que, des del 1976, treballa als suburbis de l’oest de Mumbai per millorar la vida d’orfes, fills monoparentals, infants amb discapacitat i vídues que es troben particularment desfavorits i necessitats. Opera mitjançant 7 centres de dia on els nens i nenes reben alimentació, educació i vestits, però sense separar-los del seu entorn familiar. En els mateixos centres es desenvolupen altres activitats formatives i assistencials. El lema de l’associació és “Ray of hope” (raig d’esperança). La seva impulsora va ser la doctora alemanya Adelheid Hueffer, que ja el 1951 havia iniciat una trajectòria d’ajuda als desemparats a l’antiga Rhodèsia i a altres regions de l’Índia.

És contrapart nostra des del 2010. Actuacions amb Ashadeep Association:

 • Ambulatori mèdic en el centre de dia de l’slum de Dindoshi (Projecte actual).
 • Taller de costura per a adolescents de l’slum de Dindoshi (Projecte actual).
 • Projecte de suport integral a fills i filles de mares solteres o vídues de diversos slums (Projecte actual).

CHESHIRE HOME MUMBAI

The Leonard Cheshire Disability Global Alliance” és una xarxa de més de 200 organitzacions independents, distribuïdes per més de 50 països d’Àfrica, Àsia, Amèrica i Europa, totes elles orientades al món de les persones amb discapacitat que no tenen mitjans, o amb prou feines algun mitjà, per ocupar-se d’elles mateixes. El propi fundador, el guardonat pilot britànic Leonard Cheshire, va establir a Mumbai la primera Casa (Home) situada fora del Regne Unit. Era l’any 1955 i es tractava del sisè projecte tant sols set anys desprès de posar en marxa la seva iniciativa. Cheshire Home Mumbai, aplica el que denominen “Programa de Rehabilitació Basat en la Comunitat” (Community Based Rehabilitation Programme – CBR) que cobreix les àrees temàtiques d’educació, accés a la salut i contribució als mitjans de vida.

És contrapart nostra des del 2011. Actuacions amb Cheshire Home Mumbai:

 • Projecte de rehabilitació de nens i nenes discapacitats físics i psíquics dels slums d’Andheri East (Projecte actual).

NOTA: Des del 2001 fins al 2013 també es va col·laborar amb la contrapart “original” AASARA TRUST MUMBAI, fundada l’any 1993 a la ciutat de Thane, prop de Mumbai, per atendre els street children que malvivien a les estacions de tren de la zona. Les actuacions amb Aasara Trust Mumbai queden recollides en l’apartat d’Actuacions anteriors.


A Senegal (Dakar)

ÉDUCATION SOLIDAIRE

L'Association Éducation Solidaire, constituïda l’any 2001, té com a objectiu donar suport a diversos projectes educatius que beneficiïn la població més desafavorida: escoles d'infantil, primària i secundària, centres de formació professional, residències d'estudiants i projectes d'educació en el lleure. Opera en tres zones geogràfiques del Senegal i atén cada curs a més de 2.000 infants i joves.

És contrapart nostra des del 2010. Actuacions amb Éducation Solidaire:

 • Beques per a alumnes de secundària del col·legi de Thiaroye, Dakar (Projecte actual).
 • Millora, sanejament i compactació del sol als patis del col·legi de Thiaroye (2013).
 • Construcciķ d'un segon edifici, per als alumnes de secundāria, al colˇlegi de Thiaroye, Dakar (Projecte actual).

A Colòmbia (Medellín)

FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ

La Fundación Educativa Calasanz és una organització de caràcter privat, sense ànim de lucre, que dóna suport a la formació integral de nens, nenes i adolescents, especialment de sectors marginats de la població, a través de diverses obres i projectes. És una obra de l’Orde de les Escoles Píes o Escolapis i és part fonamental del compromís i responsabilitat social del Escolapis i Calasanz a Colòmbia. A la barriada del Alto de la Virgen de Medellín treballa amb voluntaris de l’Escola Pia pròxima i en col·laboració amb l’associació local Alma Atá.

És contrapart nostra des del 2008. Actuacions amb Fundación Educativa Calasanz:

 • Cofinançament del centre d’acolliment infantil de la Comunidad del Alto per a nens d’entre quatre i sis anys (2008).
 • Centre de dia “Estrellitas Calasancias” a la favela del Alto de la Virgen a Medellín (Projecte actual).
 • Projecte «Becarios del Alto de la Virgen» de beques de batxillerat i d’estudis universitaris per a 12 adolescents (Projecte actual).

A Ciutat Meridiana – Nou Barris - Barcelona

ASSOCIACIÓ PETIT SOL

El districte de Nou Barris de Barcelona té una intensa activitat associativa (per exemple, la Xarxa 9 Barris Acull està integrada per més de vuitanta entitats). L’Associació Petit Sol hi ha nascut en torn del projecte del mateix nom adreçat a nens i famílies de Ciutat Meridiana, un dels barris amb uns índex de pobresa i d’atur dels més alts de la ciutat. Actua de punt focal operatiu de les col·laboracions de diverses ONG, entitats, particulars i altres associacions.

És contrapart nostra des del 2013. Actuacions amb l’Associació Petit Sol:

 • Programa de nutrició infantil, proporcionant aliments per a bebès de menys de 3 anys (Projecte actual).

ASSOCIACIĶ LA INDOMABLE

L’Associació La Indomable, ha destacat pel seu compromís permanent amb la infància exclosa de Ciutat Meridiana al districte de Nou barris i  organitza darrerament, entre d’altres activitats, un Casal d’estiu pensat especialment per a nens i nenes de 3 a 12 anys que poden gaudir d’un programa d’activitats de lleure i formatives durant tot el dia al llarg del mes d’agost.

PROiNFANTS facilita i garanteix el suport alimentari diari complet dels 45 nens i nenes que hi assisteixen.

 • Programa de nutrició infantil, per a infants de 3 a 12 anys al Casal d’estiu de Ciutat Meridiana- Nou Barris (BARCELONA)