Blog PROiNFANTS

Aquest és el blog de l’associació PROiNFANTS

29 set

Esclaus del s. XXI. Treball infantil

Artículo de Actualitat PROiNFANTS on 29.09.15

trabajo_infantilLes raons que justifiquen l’acceleració de l’acció mundial contra el treball infantil i l’escassetat d’oportunitats laborals decent pels joves són molt clares. Segons les dades del darrer informe de l’Organització Internacional del Treball sobre treball infantil (2015) [disponible a http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_372648/lang–es/index.htm], uns 168 milions de nens són víctimes del treball infantil i, al mateix temps, hi ha 75 milions de joves de 15 a 24 anys que es troben en situació d’atur. Molts més són els que han de conformar-se amb feines que no ofereixen ingressos equitatius, seguretat als llocs de treball ni protecció social de cap tipus.

Segons les estimacions d’UNICEF, 1 de cada 6 nens i nenes treballen actualment. Milions ho fan en condicions de perill.

En aquest sentit, cal tenir en compte en primer lloc que no totes les feines realitzades pels nens han de classificar-se com a treball infantil que s’ha d’eliminar. En general, la participació dels nens o els adolescents en treballs que no atempten contra la seva salut i el seu desenvolupament personal ni interfereixen amb la seva escolarització es considera positiva. Entre altres tasques, es pot esmentar l’ajuda que ofereixen als seus pares a la llar, la col·laboració en un negoci familiar o les feines que realitzen fora de l’horari escolar o durant les vacances per guanyar diners de butxaca. Segons la definició que en fa l’OIT, aquest tipus d’activitats són profitoses per al desenvolupament dels infants i el benestar de la família, els proporcionen qualificacions i experiència, i contribueixen a la seva preparació i a la seva inserció en el mercat de treball en arribar a l’edat adulta.

No obstant, el terme “treball infantil” fa referència a tot aquell treball que priva als nens de la seva infantesa, el seu potencial i la seva dignitat, i que alhora és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic.

Així doncs, es considera treball infantil qualsevol forma de treball que:

  • És perillós i perjudicial per al benestar físic, mental o moral del nen;
  • Interfereix en la seva escolarització donat que:
  • Priva de la possibilitat d’assistir a classes;
  • Obliga a abandonar l’escola de forma prematura,
  • Exigeix combinar l’estudi amb un treball pesat i que consumeix molt temps.

En les formes més extremes de treball infantil, els nens són sotmesos a situacions d’esclavitud, separats de la seva família, exposats a greus perills i malalties i/o abandonats a la seva sort al carrer, situació que es dóna amb més freqüència a les grans ciutats.

Encara que el treball infantil adopti moltes formes diferents, una prioritat és l’eliminació immediata de les seves pitjors formes de treball infantil, considerades de treball perillós, que respon, segons la definició de l’Article 3 del Conveni núm. 182 de l’OIT a:

  1. a) totes les formes d’esclavitud o les pràctiques anàlogues a l’esclavitud, com la venda i el tràfic de nens, la servitud per deutes i la condició de serf, i el treball forçós o obligatori, inclòs el reclutament forçós o obligatori de nens per utilitzar-los en conflictes armats;
  2. b) la utilització, el reclutament o l’oferta de nens per a la prostitució, la producció de pornografia o actuacions pornogràfiques;
  3. c) la utilització, el reclutament o l’oferta de nens per a la realització d’activitats il·lícites, en particular la producció i el tràfic d’estupefaents, tal com es defineixen en els tractats internacionals pertinents, i;
  4. d) el treball que, per la seva naturalesa o per les condicions en què es duu a terme, és probable que malmeti la salut, la seguretat o la moralitat dels nens.

Són per tant aquestes les formes de treball infantil considerades perilloses i que han de ser objectius prioritaris en les accions per a la seva eliminació, en tant que posen en perill el desenvolupament, físic, mental i moral del nen, ja sigui per la seva naturalesa o per les condicions en les quals s’efectua. En aquest sentit, Proinfants treballa en diversos projectes per a millorar les condicions de vida dels infants en barris desfavorits de Bombai, Dakar i Medellín, amb una atenció especial als programes de formació i nutrició. Tota la informació sobre els projectes es pot consultar a través del següent enllaç:

http://ww.proinfants.org/projectes-actuals.php

Laura Pardo – Periodista, Màster en RRII Seguretat i Desenvolupament

No Comments »